KONKURS- BODOVNE RANG LISTE

Banner

Bodovne rang liste po konkursu od 17.10.2023. godine

 1. a1 – Nastavnik biologije
 2. a2 – Nastavnik prirode
 3. a3 – Nastavnik turskog jezika
 4. a4 – Noćni čuvar
 5. a5 – Nastavnik u produženom boravku
 6. a6 – Nastavnik u produženom boravku
 7. b1 – Spremačica
 8. b2 – Spremačica
 9. c1 – Nastavnik TZO
 10. c2 – Nastavnik geografije

 

 

Bodovna rang lista po konkursu od 09.08.2023. godine

 1. Psiholog

 

Bodovne rang lista po konkursu od 08.06.2023. godine

 1. a1 – Matematika
 2. a2 – Biologija
 3. a3 – Priroda
 4. a4 – Turski jezik
 5. a5 – Razredna nastava
 6. a6 – Dnevni čuvar
 7. b1 – Spremačica
 8. C1 – Fizika
 9. d1 – Informatika

 

 

Bodovne rang lista po konkursu od 13.04.2023. godine

 1. Bodovna rang lista – produženi boravak (1)
 2. Bodovna rang lista – produženi boravak (2)
 3. Bodovna rang lista – biologija (3)
 4. Bodovna rang lista – priroda (4)
 5. Bodovna rang lista – informatika (5)
 6. Bodovna rang lista – Spremačica (6)

 

 

 

Bodovna rang lista po konkursu od 28.01.2023. godine

 1. Bodovna rang lista – turski jezik
 2. Bodovna rang lista – Nastavnik u produženom boravku
 3. Bodovna rang lista – Nastavnik u produženom boravku
 4. Bodovna rang lista – spremačica

 

 

Bodovna rang lista po konkursu od 26.10.2022. godine

 1. Asistent u odjeljenju

Revidirana Bodovna rang lista – asistent u odjeljenju

Druga revidirana bodovna rang lista – asistent u odjeljenju

Treća Revidirana Bodovna rang lista – asistent u odjeljenju

 

Bodovne rang liste po konkursu od 01.10.2022. godine

 1. Nastavnik biologije – 1
 2. Nastavnik prirode – 2
 3. Nastavnik razredne nastave – 3
 4. Dnevni čuvar – 4
 5. Nastavnik u produženom boravku – 5
 6. Nastavnik u produženom boravku – 6
 7. Psiholog – 7

 

Revidirana bodovna rang lista – psiholog (7)

 

 

Bodovne rang liste po konkursu od 31.05.2022. godine.

 1. Spremačica (a2)
 2. Njemački jezik (b1)
 3. Matematika (b2)
 4. Biologija (b3)
 5. Priroda (b4)
 6. Tehnička kultura (b5)
 7. Likovna kultura (b6)
 8. Katolički vjeronauka (b7)
 9. Fizika (d1)
 10. Psiholog (e1)
 11. Razredna nastava (a1)
 12. Razredna nastava (b8)
 13. Razredna nastava (c1)

 

Revidirana bodovna rang lista b3 – biologija

Revidirana bodovna rang lista b4 – priroda