PRAVILNICI I UREDBE

PRAVILNIK O RADU JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „HAŠIM SPAHIĆ“ ILIJAŠ

PRAVILNIK O RADU JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „HAŠIM SPAHIĆ“ ILIJAŠ

P R A V I L N I K  O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U JU OŠ „HAŠIM SPAHIĆ“ ILIJAŠ

PRAVILNIK O UNUTRASNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Pravilnik  o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta  Tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi

Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

                          Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

 

 

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo