PRAVILNICI I UREDBE

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije

Pravilnik o radu Javne ustanove Osnovne škole “Hašim Spahić” Ilijaš

PRAVILNIK O UNUTRASNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU PRODUŽENOG BORAVKA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu produženog boravka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu škole

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji

PRAVILNIK O RADU PRODUŽENOG BORAVKA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ

PRAVILNIK O RADU JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „HAŠIM SPAHIĆ“ ILIJAŠ

PRAVILNIK o korištenju sistema video nadzora u Javnoj ustanovi Osnovna škola „Hašim Spahić“ Ilijaš

PRAVILNIK O KORIŠTENJU NOVE FISKULTURNE SALE

P R A V I L N I K O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM LIČNIM PRIMANJIMA RADNIKA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ

P R A V I L N I K O PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM LIČNIM PRIMANJIMA RADNIKA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE “HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ

P R A V I L A JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE “HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ

P R A V I L N I K O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U JU OŠ „HAŠIM SPAHIĆ“ ILIJAŠ

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

PRAVILNIK O RADU JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „HAŠIM SPAHIĆ“ ILIJAŠ

PRAVILNIK O RADU JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „HAŠIM SPAHIĆ“ ILIJAŠ

P R A V I L N I K  O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U JU OŠ „HAŠIM SPAHIĆ“ ILIJAŠ

PRAVILNIK O UNUTRASNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Pravilnik  o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta  Tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi

Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

                          Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

 

 

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo