Uposlenici

Uposlenici škole za školsku 2018/2019. godinu

Razredna nastava
Prezime i ime nastavnika Voditelj odjeljenja
Alić  Mediha I-1
Džindo Meho  I -2
Aljić Almina I -3
Alić Samira II-1
Balta Maida II-2
Šerak Merima II-3
Hurić Edina III-1
Durić Sanela III-2
Velić Ermina III-3
Beriša Alma IV-1
Rastoder Nijaz IV-2
Salihspahić Fermina IV-3
Dinarević Lejla V-2
Mamela Alma V-3
PREDMETNA NASTAVA
Prezime i ime nastavnika Predmet koji predaje
Rasim Rastoder Bosanski ,hrvatski,srpski jezik i književnost
Aždahić-Čutura Elma Bosanski ,hrvatski,srpski jezik i književnost
Fazlić Samra Bosanski ,hrvatski,srpski jezik i književnost
Krhan Kahriman Aida Bosanski ,hrvatski,srpski jezik i književnost
Čutura Mersiha Engleski jezik
Habibić Azemina Engleski jezik
Spahović Aida Engleski jezik
Smajić Lala Njemački jezik
Bektešević Alma Njemački jezik
Jusić Mahira Turski jezik
Šehić Sedina Matematika
Deljkić Amela Matematika
Tatar Lejla Matematika/Informatika
Hajdarević  Đenana Muzička kultura
Abadžija Hasreta Likovna kultura
Đaltur Amra Likovna kultura
Voloder Mujo Tjelesni i zdravstveni odgoj
Čeho Eldin Tjelesni i zdravstveni odgoj
Softić Faruk  Tjelesni i zdravstveni odgoj
Bajrović Elvedina Biologija
Krlić Avdibegović Senada Biologija/Priroda
Ahmedspahić Nusret Historija/Geografija
Isaković Arifa Historija
Spahić Azra Historija/Društvo
Marukić Faris Historija
Muhić Enver  Geografija
Delić Nurija Geografija
Alić Adem Fizika
Ražanica Sehija Hemija
Muharemović Ibrahim Informatika
Bečić Vahida Tehnička kultura
Herić Maja Tehnička kultura
Karić Mirnesa Osnove tehnike/ Kultura življenja
Ajdin Amra Građansko obrazovanje/ Demokratija
Čutura Mahir Islamska vjeronauka
Karaga Muslija Senita Islamska vjeronauka
Šlipogor Darko Katolički vjeronauk