15 May 2017 Spisak udžebenika za školsku 2017/18

Spisak udžebenika za školsku 2017./18. godinu

Više

04 May 2017 Prodajni bazar

Osnovna škola "Hašim Spahić" Ilijaš, organizuje prodajni bazar. Bazar će se održati 5.05.2017. godine.

Više

07 Apr 2017 UPIS PRVAČIĆA U ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

OGLAS ZA UPIS PRVAČIĆA U ŠKOLSKU 2017./2018. GODINU

Više

15 Mar 2017 Plan nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš

Plan nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš

Više

02 Mar 2017 DAN NEZAVISNOSTI BIH

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Više

Ostale vijesti

Spisak udžebenika za školsku 2017/18

Spisak udžebenika za školsku 2017./18. godinu

U školskoj godini 2017./18., za potrebe realizacije nastavnog procesa upotrebljavat će se sljedeći udžbenici:

UPIS PRVAČIĆA U ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

OGLAS ZA UPIS PRVAČIĆA U ŠKOLSKU 2017./2018. GODINU

O G L A S Za upis djece dorasle za prvi razred osnovne škole u školskoj 2017./2018. godini • Aprilski upisni rok traje od 01.04.2017 godine do 30.04. 2017.godine • Avgustovski upisni rok traje od 01.08.2017. godine do 31.08.2017.godine U prvi razred osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu obavezno se upisuju djeca koja do 01.03.2017. godine navršavaju pet i po godina života , odnosno djeca koja će do 01.09.2017 godine imati punih šest godina. Testiranje ove djece počinje u petak,14. aprila 2017. godine po rasporedu koji je istaknut na ulaznim vratima škole. Takođe u prvi razred mogu se upisati i mlađa djeca od navedene starosne dobi za početak obaveznog osnovnog odgoja i obrazovanja uz pismeni zahtjev roditelja, ili staratelja, te ukoliko Komisija koja obavlja procjenu sposobnosti pri upisu djece u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta. Molimo roditelje da dovedu svoje dijete u tačno naznačen dan i sat istaknut na spiskovima na ulaznim vratima škole i ponesu slijedeća dokomenta: • Rodni list djeteta ili ovjerenu kopiju Rodnog lista • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičoj sposobnosti djeteta za upis u prvi razred , izdato od nadležne ustanove - Dom zdravlja Ilijaš • Potvrda – Uvjerenje o pohađanju Obaveznog predškolskog programa od odgovarajuće predškolske ustanove Za djecu koja nisu pohađala Obavezni predškolski program, roditelji su dužni napisati obrazloženje o razlozima nepohađanja ovog zakonski obaveznog predškolskog programa, koje se predaje u sekretarijat škole. Roditelji koji utvrde da na spiskovima nema njihovog djeteta, a školski je obveznik, potrebno je da se prijave kod sekretara škole. Upis i testiranje ove djece obavit će se u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 10:30 sati. Komisija za upis će uzeti u obzir i mogućnost ranijeg ili kasnijeg polaska djeteta u školu na osnovu pismenog zahtjeva roditelja, koji se predaje u sekretarijat škole. Testiranje ove djece obavit će se u utorak, 25. aprila 2017. godine u 10:30 sati. (Ocjenu sposobnosti djece sa oštećenjima sluha i govora vrši Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, a djece sa oštećenjem vida Centar za slijepu i slabovidnu djecu Sarajevo. Upis u Specijalnu osnovnu školu vrši se tokom cijele školske godine, a na osnovu mišljenja Komisije za ocjenjivanje sposobnosti djece sa teškoćama u razvoju i rješenja o kategorizaciji djeteta koje donosi Kantonalni Centar za socijalni rad ) Za sve dodatne informacije obratiti se u sekretarijat škole.