Upis u 1. razred srednje škole na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini – Informacija za učenike izvan Kantona Sarajevo

Posted in : Obavještenja on by : Škola Comments: 0
Banner

Dragi učenici, dragi roditelji,

prvi konkursni rok za online upis učenika u prvi razred srednje škole na području Kantona Sarajevo je od 15. juna do 22. juna 2020. godine.

 

U skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/19) učenici državljani Bosne i Hercegovine koji su završili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini, izvan Kantona Sarajevo, upisuju se u srednje škole Kantona Sarajevo pod istim uslovima kao i učenici sa područja Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Zaključak broj: 02-04-9610-13/20 od 9.4.2020. godine, da se u školskoj 2019/2020. godini neće realizirati polaganje eksterne mature za učenike 9. razreda osnovne škole na području Kantona Sarajevo. U skladu sa Instrukcijom o utvrđivanju ekvivalenta bodova za eksternu maturu broj: 11-34-9385-4/20 od 23.4.2020. godine, u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, u školskoj 2019/2020. godini, utvrđuje se ekvivalent bodova eksterne mature.

S tim u vezi, učenicima izvan Kantona Sarajevo koji se žele upisati u 1. razred srednje škole na području Kantona Sarajevo, utvrdit će se, na isti način, ekvivalent bodova eksterne mature. Bodovanje učenika vršit će se automatski kroz informacioni sistem EMIS Web na osnovu uspjeha učenika (6., 7., 8. i 9. razred) kao broj bodova za eksternu maturu.

Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo potrebno je da se prijave elektronski i to na način da potrebnu dokumentaciju dostave na zvanični e-mail osnovne škole na području Kantona Sarajevo koju izabere roditelj/staratelj učenika najkasnije do 8.6.2020. godine.

Prilikom prijave učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo potrebno je da dostave slijedeću dokumentaciju:

– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
– Uvjerenje o završenom 6., 7. i 8. razredu (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti uvjerenje o
završenom 5., 6. i 7. razredu).
– Dokumenti/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u Bosni i
Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodnim takmičenjima.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  na zvanični e-mail škole  oskolahs@yahoo.com  najkasnije do 8.6.2020. godine.