JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš objavljuje Javni poziv za zakup školske kuhinje

Posted in : Uncategorized on by : Škola Comments: 0
JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš objavljuje Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje.
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužne djelatnosti pružanja prehrambenih usluga.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28.08.2020. godine (petak) u 10:30 sati. Javno otvaranje ponuda obavit će se u petak 28.08.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u kancelariji sekretara škole