OBAVIJEST ZA RODITELJE/STARATELJE UČENIKA RAZREDNE NASTAVE

Posted in : Aktuelnosti, Obavještenja on by : Škola Comments: 0

Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina, nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi.

Roditelji su dužni najkasnije do 27.8.2020. godine školi dostaviti pismenu izjavu da učenik ne može pohađati redovnu nastavu u školi i da mu je potrebno dostavljati nastavne materijale u elektronskoj formi.

Pismenom izjavom u tom smislu smatra se i izjava dostavljena putem:

  • e-mail-a: oskolahs@yahoo.com ili na
  • adresu škole: JU OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš, ul. Krajiška bb, 71 380 Ilijaš

 

Učenici s teškoćama u razvoju nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja.