OBAVJEŠTENJE O REALIZACIJI NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI OD 01.02.2021. DO 12.02.2021. GODINE

Posted in : Obavještenja on by : Škola Comments: 0
Banner

Prema Uputstvu Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo br. 11/04-34-2024-1/21 od 25.01.2021. godine za organizaciju i realizaciju  odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama  na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini za period od 01.02.2021. godine, naša Škola će realizirati nastavu na sljedeći način:

  • Nastava za učenike razredne nastave će se relizirati po grupama koje su već formirane i funkcionišu od 02.09.2020. godine (kombinovani model organizovanja nastavnog procesa)

Roditelji / staratelji učenika razredne nastave koji su izjavili da žele da njihova djeca pohađaju isključivo online model nastave zadržavaju to pravo te uz izjavu moraju dostaviti ljekarsko opravdanje kojim će obrazložiti razlog odsustva učenika sa nastave, a roditelji koji žele uključiti svoje dijete u redovni nastavni proces dužni su to najaviti nastavniku razredne nastave najkasnije do 01.02.2021. godine a naredne sedmice najkasnije do četvrtka tekuće sedmice za narednu sedmicu (obrazac Izjave je dostupan na web stranici škole).

  • Učenici predmetne nastave (učenici od VI-IX razreda kao i V-2 odjeljenje) nastavu pohađaju po online modelu do 05.02.2021. godine.
  • U skladu sa članom 33. stav 12. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20) škola je dužna planirati sedmicu kada će izvoditi online nastavu, te u skladu sa naprijed navedenim planirana online sedmica za školsku 2020/2021. godinu je u februaru 2021. godine i to u period od 08.02.2021. – 12.02.2021. godine za sve učenike.

Časovi će trajati  30 minuta, po redovnom rasporedu časova i to u jednoj učionici za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava, sa odmorima od 5 minuta i velikom odmorom od 10 minuta.

Škola radi u dvije smjene, uz rotaciju na sedmičnom nivou (prva smjena počinje u 09:00 sati, a druga smjena u 14:00 sati).