JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš objavljuje Javni poziv za zakup školske kuhinje

Posted in : Uncategorized on by : Škola Comments: 0
JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš objavljuje Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje.
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužne djelatnosti pružanja prehrambenih usluga.